MIM -A


 • Pavilion restoration, Sta Coloma (b)
 • Rehabilitación, Sta Coloma (c)
 • Rehabilitació, Sta Coloma (c)
 • Redevelopment, Barcelona (c)
 • Reurbanización, Barcelona (c)
 • Reurbanització, Barcelona (c)
 • Addition, SJD (a)
 • Ampliación, SJD (a)
 • Ampliació, SJD (a)
 • 18 Social housing, St Feliu Ll (a)
 • 18 VPO, St Feliu Ll (a)
 • 18 HPO, St Feliu Ll. (a)
 • Co-housing, Marina (i)
 • Co-viviendas, Marina (i)
 • Co-Habitatge, Marina (i)
 • School, Hospitalet (a)
 • Escuela, Hospitalet (a)
 • Escola, Hospitalet (a)
 • Restoration, Santpedor (i)
 • Rehabilitación, Santpedor (i)
 • Rehabilitació, Santpedor (i)
 • Offices, Barcelona (b)
 • Oficinas, Barcelona (c)
 • Oficines, Barcelona (c)
 • SC Interior, Satalia (b)
 • Piso SC, Satalia (c)
 • Pis SC, Satalia (c)
 • Sports Center II, St. Andreu (i)
 • Deportivo II, St. Andreu (i)
 • Esportiu II, St. Andreu (i)
 • Shell, Eixample (a)
 • Cascarón, Ensanche (a)
 • Closca, Eixample (a)
 • Hybrid2, St. Martí (i)
 • Híbrido2, St. Martí (i)
 • Híbrid2, St. Martí (i)
 • Sports Center, Barelona (i)
 • Reurbanization, Badalona (a)
 • Can Buxeres, Hospitalet (i)
 • Hybrid, Barcelona (i)
 • Hall, Barcelona (b)
 • Deportivo, Barcelona (i)
 • Híbrido, Sarrià (i)
 • Can Buxeres, Hospitalet (i)
 • Vestíbulo, Barcelona (c)
 • Reurbanización, Badalona (a)
 • Reurbanització, Badalona (a)
 • Vestíbul, Barcelona (c)
 • Esportiu, Barcelona (i)
 • Hídrid, Sarrià (i)
 • Can Buxeres, Hospitalet (i)
 • MS Interior, Satàlia (b)
 • Piso MS, Satàlia (c)
 • Pis MS, Satàlia (c)
 • Dressing Rooms, Can Caralleu (b)
 • Vestidores, Can Caralleu (c)
 • Vestidors, Can Caralleu (c)
 • ING, various (i)
 • ING, Variable (I)
 • ING, Variable (i)
 • September 2012 _ Biennial
 • Setiembre 2012 _ Biennal Paisaje
 • Setembre 2012 _ Biennal Paisatge
 • August 2012 _ Rowers
 • Agosto 2012 _ Vogadors
 • Agost 2012 _ Vogadors
 • July 2012 _ Jury’s Mention
 • Julio 2012 _ Mención del Jurado
 • Juliol 2012 _ Menció del Jurat
 • Horta’s Door, Collserola (i)
 • Puerta de Horta, Collserola (i)
 • Porta d’Horta, Collserola (i)
 • May 2012 _ FAD 2012 Awards
 • Mayo 2012 _ Premios FAD 2012
 • Maig 2012 _ Premis FAD 2012
 • April 2012 _ Publication
 • Abril 2012 _ Publicación
 • Abril 2012 _ Publicació
 • January 2012 _ Competition
 • Enero 2012 _ Selección concurso
 • Gener 2012 _ Selecció concurs
 • IMAS, Palma Mallorca (i)
 • IMAS, Palma Mallorca (i)
 • Octubre 2011 _ 1er Premio
 • October 2011 _ 1st Prize
 • IMAS, Palma Mallorca (i)
 • Instituto, Poble Nou (c)
 • HighSchool, Poble Nou (b)
 • Escuela, Can Fabra (i)
 • School, Can Fabra (i)
 • Pis MP, Gràcia (c)
 • MP Interior, Gràcia (b)
 • Septiembre 2011 _ Web
 • September 2011 _ Web
 • Octubre 2011 _ 1er Premi
 • Setembre 2011 _ Web
 • Door, La Satalia (b)
 • Library, Roda de Barà (i)
 • School, el Poal (a)
 • Research, Reus (a)