MIM-A _ Puerta, La Satalia. Barcelona


construït (c)
actiu (a)
inactiu (i)

Porta d’entrada a un habitatge de La Satalia

 

serrahima_4_det

Picture 4 of 4

Continue reading “Porta, La Satalia (c)” »