MIM -A


Edifici logístic i serveis a Terrassa
Concurs obert, 2ona puntuació

MIM-A_eco-equip_sL+info