MIM -A


Guia d’Arquitectura Contemporània de Barcelona 1979-2012. Editorial Polígrafa
Selecciona els 31 Habitatges de Protecció Oficial del Poble Sec de Barcelona. Pàg. 186


http://www.mim-a.com/projectes/habitatges/31-vpo/