MIM -A


Les Llàgrimes de Santa Eulàlia, Barcelona
Premi FAD 2015 Espais Efímers. Jurat + Opiniótaller de tres dias+info