MIM -A


Les Llàgrimes de Santa Eulàlia, Barcelona
Premi FAD 2015 Espais Efímers. Jurat + Opinió04_foto_llagrimes_marti sanz2+info