MIM -A


MIM-A és el resultat de la suma d’esforços de Mariona Benedito i Martí Sanz dins el camp professional de l’arquitectura i el paisatge. MIM-A pretén participar de la pràctica contemporània per aconseguir producció d’interès alhora que satisfer les necessitats de l’entorn, la realitat i els propis usuaris. MIM-A es mou dins aquest difícil equilibri.

MIM-A enten cada projecte com una oportunitat única per extraure el millor de les circumstàncies donades, però alhora i de forma transversal s’interessa en que tots els projectes es construeixin amb sistemes o relacions que articulin el conjunt però a la vegada siguin capaçes d’atendre a les parts o particularitats, es construeixin amb estratègies constructives rigoroses i coherents i adoptin, dins el possible, mesures que respectin el medi ambient, ja siguin passives com actives.

MIM-A entén la pràctica de forma oberta i col·labora amb altres despatxos professionals així com amb membres d’altres disciplines per tal d’assolir nous reptes alhora que ampliar coneixement. En el mateix sentit, els integrants de MIM-A també participen de la docència i la investigació arquitectònica en diferents universitats i tallers.

A l’igual que els mims, la producció de MIM-Arquitectes pretén fer-se entendre sense paraules i confia en la capacitat de l’arquitectura per ésser compartida.